Yazılım Danışmanlığı

shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
Yazılım geliştirme yaşam döngüsü sürecindeki zayıf halka başarısızlığa malolabilir.

Yazılım yaşam döngüsü sürecinin doğru planlanması ve başarıyla hayata geçirilmesi şirketlerin son kullanıcı beklentilerini en iyi şekilde karşılamaları, katma değer sağlamaları ve yatırımlarının getirisini maksimize etmeleri açısından büyük önem taşımaktadır. Yazılım danışmanlığı, günümüz gereksinimleri belirlenmesi, müşteri ihtiyaçlarının projelendirilmesi ve servis süreçlerinin uygulanması konularını kapsamaktadır.

Müşteri İhtiyaçları

Müşterilerin yazılım yaşam döngüsü hakkında uzmanlığa ve bilgi birikimine ihtiyaç duymaları
Yeni teknikler ve teknolojiler hakkında bilgi eksikliği
Proje yönetim süreçleri veya kullanılacak metodolojiler ile ilgili danışmanlık ihtiyacı
Son kullanıcı beklentilerinin karşılanması adına verilmesi gereken servis hizmetleri için tanımlanmış süreçler konusunda bilgi eksikliği

image
image

Yurt içi ve yurt dışı projelerde, farklı sektörler ve alanlarda edindiğimiz tecrübe ve bilgi birikimimiz ile müşterilerimizin yazılım geliştirme sürecinde ihtiyaç duydukları tüm danışmanlık hizmetlerini sağlıyoruz. Yazılım süreçleri ve teknolojileri ile ilgili tüm yenilikleri yakından takip ederek müşterilerimizin kullanıcı dostu ve katma değeri yüksek uygulamalar ve sistemler geliştirmelerini sağlıyoruz.

 • Gereksinim Analizi

  Müşterinin ihtiyaç ve yetkinliklerinin analiz edilmesi, kavramsal tasarımın teyidi ve gereksinimlerin belirlenmesi

 • Proje Yönetim ve Planlama

  Proje yönetimi ve ürün geliştirme konusunda farklı yöntemlerin ve süreçlerin uygulanması (çevik geliştirme metodolojileri, yazılım yaşam döngüsü yönetimi vb.)
  Proje zaman ve maliyet yönetimi.
  Proje kalite yönetimi
  Entegrasyon yönetimi
  İletişim yönetimi

 • Teknoloji ve Geliştirme

  Yazılım mimarı konusunda danışmanlık hizmetleri
  Web uygulama geliştirme konularında danışmanlık hizmetleri
  Mevcut veya yeni yazılımların tasarımı konusunda danışmanlık hizmetleri
  Kullanıcı deneyimi konusunda danışmanlık hizmetleri

 • Risk Yönetimi

  Risk analizi yapılması
  Kontrol önlemlerinin seçimi
  Kontrol önlemlerinin değerlendirilmesi
  Kontrol önlemlerinin uygulanması
  Sonucun değerlendirilmesi/olumlu değerler ortaya konulması

 • Yazılım Test

  Yazılım testi konusunda danışmanlık ve kaynak sağlama